Thông tin thư viện

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Tìm kiếm

  tgt

  violympic lop 4 vong 12

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thị Thu Thuỷ
  Ngày gửi: 10h:35' 24-01-2013
  Dung lượng: 229.0 KB
  Số lượt tải: 76
  Số lượt thích: 0 người
  Vòng 12
  Bai 1 vượt chướng ngại vật
  1
  
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
  
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2b
  
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
  
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
  
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5
  
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
  
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
  
  ………………………………………………………………………………………………………………8
  
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
  
  ………………………………………………………………………………………………………………10
  
  ………………………………………………………………………………………………………………11
  
  ………………………………………………………………………………………………………………12
  
  ………………………………………………………………………………………………………………13
  
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14
  
  ………………………………………………………………………………………………………………15
  
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16
  
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17
  
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18
  
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………19
  
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20
  
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21
  
  ………………………………………………………………………………………………………………22
  
  ………………………………………………………………………………………………………………23
  
  ………………………………………………………………………………………………………………24
  
  ………………………………………………………………………………………………………………25
  
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26
  
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………27
  
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………28
  
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Bài 2: Khỉ con thông minh
  

  
  Bài 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
  Câu 1: 523 + 6 x 523 + 523 x 3 = ……………………………………………………………………….
  Câu 2: 5 x 914 x 20 = …………………………………………………………………………………..
  Câu 3: 289 x 45 - 25 x 289 = ………………………………………………………………………….
  Câu 4: 34 x 11 + 66 x 11 = ……………………………………………………………………………
  Câu 5:395 x 13 + 87 x 395 = …………………………………………………………………………
  Câu 6:8 x 89 x 125 = …………………………………………………………………………………
  Câu 7:8920 - 235 x 6 = …………………………………………………………………………………
  Câu 8:Cho: 668 x a – 668 x 45 = 6680 Vậy a = ……………………………………………………………………………………….
  Câu 9:Cho: 674 x 91 – 674 x a = 6740 Vậy a = ………………………………………………………
  Câu 10:Cho 256 x a + 256 x 71 = 25600 Vậy a =…………………………………………………………………………..
  Câu 11:Một hình bình hành có chiều cao là 24m, độ dài đáy gấp 3 lần chiều cao. Diện tích hình bình hành là :…………………………………………………………………….
  Câu 12:Trong một phép chia hết có thương bằng 15. Tìm số bị chia biết rằng nếu ta muốn thương tăng thêm 6 đơn vị mà giữ nguyên số chia thì số bị chia phải tăng thêm 516 đơn vị. Trả lời:Số bị chia cần tìm là …………………………………………………………………………...
  ………………………………………………………………………………………………………………Câu 13:Hải có một số nhãn vở. Hải cho Huy số  nhãn vở của mình, rồi Hải lại cho Hà 12 nhãn vở thì Hải còn lại 15 nhãn vở. Hỏi lúc đầu Hải có bao nhiêu nhãn vở? Trả lời: Lúc đầu Hải có …………………………………………………………………….. ……………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………Câu 14:Cho một hình chữ nhật, nếu ta giảm chiều dài 8m và tăng chiều rộng 8 m thì ta được một hình vuông có chu vi 240m. Tính diện tích hình chữ nhật. Trả lời:Diện tích hình chữ nhật là ……………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………Câu 15: Tìm số 7a5b biết số đó chia hết cho 2 và 9  còn chia cho 5 dư 3. Trả lời:Số đó là …………………………………………………..
  Câu 16:Tổng 20 số chẵn liên tiếp bắt đầu từ số 50 bằng ……………………………………………….
  Câu 17:Cho một hình vuông, biết nếu tăng cạnh hình vuông đó thêm 7cm thì diện tích hình vuông đó tăng thêm 371cm2. Tìm diện tích hình vuông đã cho. Trả lời: Diện tích hình vuông đã cho là ……………………………………………………………...
  ………………………………………………………………………………………………………………Câu 18:Trong một phép chia hết có thương bằng 12. Tìm số bị chia biết rằng nếu ta muốn thương tăng thêm 5 đơn vị mà giữ nguyên số chia thì số bị chia phải tăng thêm 665 đơn vị.  Trả lời:Số bị chia cần tìm là …………………………………………………………………………... 
  ………………………………………………………………………………………………………………
  Câu19: Cho dãy số: 2; 4; 6 ; 8 ;… ;2008; 2010; 2012.  Dãy đã cho có ………. số.
  ………………………………………………………………………………………………………………Câu 20:Tổng 50 số lẻ liên tiếp đầu tiên bằng …………………………………………………………...
  ………………………………………………………………………………………………………………Câu 21:Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà 2 chữ số đều khác nhau?
  Trả lời: Có tất cả . ………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………Câu 22:Tổng tất cả các số có 2 chữ số chia hết cho 5 bằng ………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………Câu 23:Mẹ hơn con 28 tuổi.Biết 5 năm trước tổng số tuổi của hai mẹ con là 46 tuổi .Tính tuổi  mẹ hiện nay.Trả lời:Tuổi mẹ hiện nay là ……………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………Câu 24:Cho hai số biết tổng của chúng bằng hiệu của chúng và bằng 2013.Tìm số bé. Trả lời:Số bé là ……………………………………………………………………………………….
  Câu 25:Cho một hình vuông có có chu vi bằng 180dm. Hỏi diện tích hình vuông đó là bao nhiêu đề- xi-mét vuông?Trả lời:Diện tích hình vuông đó là ……………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………Câu 26:Một người đi xe máy trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 45km; trong 2 giờ sau, mỗi giờ đi được 50km. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét? Trả lời : Trung bình mỗi giờ người đó đi được ……………………………………………………...
  ………………………………………………………………………………………………………………Câu 27:Một lớp học có nhiều hơn 25 học sinh và ít hơn 35 học sinh. Nếu xếp học sinh thành 2 hàng hoặc 5 hàng thì không thừa hoặc không thiếu bạn nào.
  Số học sinh của lớp
  No_avatar

  Sáng mắt vì $

   

   
  Gửi ý kiến